Cennik

/Cennik

I. EWIDENCJE PODATKOWE

1. RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
ewidencja przychodów
deklaracja + wpłaty ZUS
ewidencja środków trwałych

150,00,- brutto

2. RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY + PODATEK VAT
ewidencja przychodów
deklaracja + wpłaty ZUS
rejestry VAT (sprzedaż, zakup, WNT, WDT),
deklaracja VAT-7, VAT-7K,
ewidencja środków trwałych
w/w usługi do 50 wpisów (dokumentów)

180,00,- netto

w/w usługi do 100 wpisów (dokumentów)

320,00,- netto

Powyżej 100 wpisów

indywidualne ustalenia

3. ZASADY OGÓLNE
podatkowa księga przychodów i rozchodów,
deklaracja + wpłaty ZUS,
ewidencja środków trwałych,
ewidencja wyposażenia,
w/w usługi do 50 wpisów (dokumentów)

180,00,- netto

w/w usługi do 100 wpisów (dokumentów)

320,00,- netto

Powyżej 100 wpisów

indywidualne ustalenia

4. ZASADY OGÓLNE + PODATEK VAT
podatkowa księga,
deklaracja + wpłaty ZUS,
rejestry VAT (sprzedaż, zakup, WNT, WDT),
deklaracja VAT-7, VAT-7K,
ewidencja środków trwałych,
ewidencja wyposażenia,
w/w usługi do 10 wpisów (dokumentów)

200,00,- netto

w/w usługi do 50 wpisów (dokumentów)

300,00,- netto

w/w usługi do 100 wpisów (dokumentów)

400,00,- netto

w/w usługi do 150 wpisów (dokumentów)

500,00,- netto

w/w usługi do 200 wpisów (dokumentów)

600,00,- netto

5. KSIĘGI HANDLOWE + PODATEK VAT
dzienniki ksiąg handlowych,
rejestry VAT (sprzedaż, zakup, WNT, WDT),
deklaracja VAT-7,
w/w usługi do 10 księgowań

400,00,- netto

w/w usługi do 100 księgowań

800,00,- netto

w/w usługi do 150 księgowań

1 000,00,- netto

powyżej 150 księgowań

indywidualne ustalenia

Bilans roczny + sprawozdania

1 000,00,- netto

6. KSIĘGI RACHUNKOWE (Wspólnoty i Stowarzyszenia)
dzienniki księgowe,
rejestry VAT (sprzedaż i zakup)
deklaracje VAT-7,
ewidencje środków trwałych
w/w usługi do 25 księgowań

200,00,- netto

w/w usługi do 50 księgowań

300,00,- netto

7. REJESTRY VAT (rolnicy, przedsiębiorstwa zagraniczne)
rejestry VAT (sprzedaż i zakup)
deklaracje VAT-7,
deklaracje VAT-UE,
ewidencje środków trwałych
w/w usługi do 50 księgowań

250,00,- netto

w/w usługi do 100 księgowań

500,00,- netto

PROSIMY O DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW DO 10-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.
DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW PO 15-M DNIU MIESIĄCA – USŁUGA EKSPRESOWA + 250,00,- netto.

II. KADRY, PŁACE, ZUS

sporządzanie list płac,
deklaracje ZUS pracownicze,
teczki osobowe,
karty wynagrodzeń
w/w usługi do 10 pracowników

40,00,- netto/ za 1 pracownika

w/w usługi do 20 pracowników

35,00,- netto/ za 1 pracownika

w/w usługi do 30 pracowników

30,00,- netto/ za 1 pracownika

umowy-zlecenia, umowy o dzieło

30,00,- netto/ za 1 pracownika

szkolenie BHP pracownika

150,00,- brutto

deklaracja PIT-4

10,00,- netto

deklaracja PIT-11, PIT-40, PIT-8A, PIT-8B

10,00,- netto

deklaracja VAT-23

10,00,- netto

III. ARCHIWIZACJA

koszt archiwizacji – dokumentacja każdego poprzedniego roku

10,00,- netto/miesięcznie

IV. USŁUGI DODATKOWE

1. REJESTRACJA SPÓŁKI
KRS
urząd statystyczny – REGON
urząd skarbowy
ZUS – ZPA

1 000,00,- netto

2. ZEZNANIA ROCZNE
PIT-36,
PIT-36L,
PIT-28,
PIT-16A

50,00,- netto/1 szt.

PIT-37

50,00,- brutto

PIT-36 (dochody za granicą)

100,00,- brutto

3. ZWROT VAT – materiały budowlane
do 20 faktur

100,00,- brutto

za każdą ponad 2,00,- brutto
4. USŁUGI PRAWNE – RYCZAŁTOWO 50,00,- netto/miesięcznie
sporządzanie umów handlowych i współpracy,
przekształcanie organizacyjne formy prawnej,
czynności windykacyjnych wobec nieuczciwych i nierzetelnych kontrahentów,
spraw spornych wobec instytucji, firm czy urzędów,
czynności związanych z organizacją i informacją zagadnień prawa handlowego,
reprezentację przed sądem w sprawach spornych gospodarczych,
innych z zakresu prawa

W/W CENY ZAWIERAJĄ:

Doradztwo podatkowe, gorącą linię podatkową, wnioski kredytowe, obsługę w zakresie reprezentowania wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, GUS.

Jednocześnie informujemy iż posiadamy ubezpieczenie w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa podatkowego.

W okresie 2014-2020 ze względu na otwarcie wielu programów dotacyjnych ze strony Unii Europejskiej proponujemy zorganizowanie bezpłatnego indywidualnego spotkania z firmą konsultingową umożliwiającego zapoznanie się i skorzystanie z możliwości otrzymania dotacji.

Zapraszamy do współpracy.