Oferta dla działalności prowadzonej przez rolników

//Oferta dla działalności prowadzonej przez rolników

Biuro Rachunkowe w zakresie współpracy oferuje:

ROZLICZANIE DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

rejestracja działalności związanej z rozliczaniem podatku od towarów i usług VAT,

weryfikacja otrzymanych dokumentów księgowych,

przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji,

prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia,

księgowanie faktur do ewidencji sprzedaży i zakupu VAT,

sporządzanie faktur wewnętrznych na potrzeby WNT, WDT,

sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-UE,

przygotowywanie miesięcznych sprawozdań na potrzeby banków, agencji,

sporządzanie wniosków kredytowych, dotacyjnych,

sporządzenie rocznego podsumowania, zeznań rocznych oraz informacji dodatkowych, według indywidualnych potrzeb działalności,

sporządzenie sprawozdań do GUS,

reprezentację firmy przed poszczególnymi urzędami.