Oferta dla firm prowadzących ryczałt ewidencjonowany

//Oferta dla firm prowadzących ryczałt ewidencjonowany

Biuro Rachunkowe w zakresie współpracy oferuje:

KSIĘGOWOŚĆ FIRMY

prowadzenie ewidencji przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

weryfikacja otrzymanych dokumentów księgowych,

przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji,

prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia,

księgowanie faktur do ewidencji sprzedaży i zakupu VAT

sporządzanie faktur wewnętrznych na potrzeby WNT, WDT

sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-UE,

przygotowywanie miesięcznych sprawozdań na potrzeby firmy,

sporządzenie rocznego podsumowania, zeznań rocznych oraz informacji dodatkowych,

sporządzenie sprawozdań do GUS,

reprezentację firmy przed poszczególnymi urzędami.

KADRY I PŁACE

sporządzenie list płac, umów zleceń i innych cywilno-prawnych,

sporządzanie deklaracji miesięcznych ZUS,

prowadzenie akt osobowych, kart wynagrodzeń i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,

wyliczanie wynagrodzeń za pracę, czas choroby i innych składników przewidzianych przepisami prawa i regulaminem wynagrodzenia,

prowadzenie kart urlopowych, ewidencji czasu pracy i rozliczanie wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy i zasiłków chorobowych,

ustalenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,

sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT-8, PIT-40 oraz PIT-4R)